top of page

Nuorekas ja aktiivinen 

kehittymis- ja johtamiskoulutus-järjestö Mäntsälässä

Mäntsälä Juniorhandelskammare

Junior Chamber Mäntsälä

MÄNTSÄLÄN NUORKAUPPAKAMARI

Koejäsensäännöt

 

Nuorkauppakamarin hallitus kutsuu koejäsenet.

 

2 §                

 

Koejäsenyys kestää vähintään kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen Mäntsälän

Nuorkauppakamari ry:n jäseneksi kutsutaan yhdistyksen hallituksen esityksestä henkilö,                            jota vähintään 2/3 läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä kannattaa.

 

3 §                

Koejäsenyytensä aikana henkilön on osallistuttava

 - vähintään yhteen projektiryhmään

 ja

- vähintään yhteen alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen kokoukseen tai                                          koulutustilaisuuteen

sekä

vähintään kahteen Mäntsälän Nuorkauppakamarin kuukausikokoukseen tai tapaamiseen;

tahi muutoin osoitettava riittävää aktiivisuutta yhdistyksen toiminnassa.

4 §                

Koejäsenellä on JC -tilaisuuksissa puheoikeus ja “läsnäolovelvollisuus”.

Äänioikeutta koejäsenellä ei ole.

 

5 §                

Koejäsenellä on oikeus saada jäsenille myönnettävä tuki koulutustilaisuuksiin ja kokouksiin.

 

6 §                

Kun koejäsen on valittu yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on hänen

maksettava liittymismaksu ja hallituksen määräämä osuus liittymisvuoden jäsenmaksusta.

 

7 §                

Näihin koejäsenen toimintasääntöihin voidaan tehdä muutoksia Mäntsälän                                                      Nuorkauppakamarin kuukausikokouksessa, jonka esityslistalla asia on ollut, 2/3 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

 

Nämä säännöt kumoavat aikaisemmin voimassa olleet koejäsensäännöt.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Mäntsälän Nuorkauppakamari ry:n kuukausikokouksessa 19.4.1990.

bottom of page