top of page

Nuorekas ja aktiivinen 

kehittymis- ja johtamiskoulutus-järjestö Mäntsälässä

Mäntsälä Juniorhandelskammare

Junior Chamber Mäntsälä

MÄNTSÄLÄN NUORKAUPPAKAMARI

kansainväliset koulutukset

EUROPEAN ACADEMY

European Academy on paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajuutta suunnitteleville tarkoitettu johtajuuskoulutus, joka järjestetään vuosittain elokuussa Ruotsissa. Koulutus tarjoaa osallistujilleen näkökulmia johtajuuteen niin yksilönä, tiimin johtajana kuin tiimin jäsenenä.

Suomi voi lähettää European Academyyn yleensä vähintään 5 osallistujaa, jotka SNKK:n hallitus valitsee hakemusten perusteella. Hakuaika vaihtelee hiukan vuosittain, mutta sijoittuu yleensä helmi-huhtikuuhun. Hausta lisätietoja antavat kehitysjohtaja (koulutus) ja koulutuspäällikkö.

Hakijalta edellytetään hakeutumista paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajaksi tulevana vuonna sekä valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

Hakija

 • ollut jäsenenä vähintään kaksi vuotta,

 • on halukas olemaan jäsen vähintään kolmen seuraavan vuoden ajan,

 • on enintään 33-vuotias,

 • on suorittanut JCI Achieve ja JCI Impact -koulutukset,

 • ilmaisee selkeästi motivaatiota nousujohteiseen JC-uraan ja

 • hallitsee englanninkielen sujuvasti.

Tapahtuman sivuille tästä.

NORDIC ACADEMY

Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, jossa kehitetään omia johtamistaitoja, strategista ajattelua sekä ymmärrystä tiimien toimimisesta.  Nordic Academyn järjestää vuorovuosin jokin Nordic Groupin jäsenmaa ja ajankohta on yleensä elokuussa. Suomi voi lähettää Nordic Academyyn yleensä vähintään 3 osallistujaa, jotka SNKK:n hallitus valitsee hakemusten perusteella.

 

Hakuaika vaihtelee vuosittain, mutta sijoittuu yleensä huhti-toukokuuhun. Hausta lisätietoja antavat kehitysjohtaja (koulutus) ja koulutuspäällikkö.

Hakijalta edellytetään, että hän on hakeutumassa kansalliseen virkaan seuraavalle vuodelle. Tämän lisäksi valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

 

Hakija

 • on toiminut paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajana tai Keskusliiton virkailijana,

 • on enintään 35-vuotias,

 • ollut jäsen vähintään kolme vuotta,

 • on suorittanut Vakuuta ja Vaikuta, JCI Presenter tai vastaavan koulutuksen,

 • on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin,

 • on motivoitunut nousujohteiseen JC-uraan ja

 • hallitsee englanninkielentaidon sujuvasti

Vuoden 2018 Nordic Academyn verkkosivuille pääset tästä.

COACADEMY

COacademy eli Congress Organizing Academy on tarkoitettu kansallisten ja kansainvälisten kokousten sekä muiden suurten tapahtumien järjestäjille. Koulutus järjestetään vuosittain maaliskuussa Virossa ja on avoin kaikille nuorkauppakamarilaisille.

 

SNKK tukee yleensä kahta lähtijää rahallisesti, etusijalla ovat kansallisten kokousten projektitiimeihin kuuluvat henkilöt.

COacademyn tavoitteena on antaa osallistujille taitoja, joiden avulla järjestetään ensiluokkaisen upeita tapahtumia. Ohjelmassa pureudutaan mm. seuraaviin aiheisiin:

 • itsensä johtaminen

 • tiimin motivointi

 • neuvottelutaidot ja yhteistyökumppanineuvottelut

 • delegointitaidot

 • järjestelyiden ja aikataulujen hallinta

 • ajanhallinta

Tapahtuman sivuille tästä.

JCI:N KOULUTUKSET

Kansainvälinen kattojärjestömme JCI kehittää ja ylläpitää omia koulutuksiaan. Koulutukset ovat maailmanlaajuisesti samansisältöisiä ja liittyvät mm. JCI:n toiminnan tarkoitukseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, viestintään ja johtamiseen.

 

Koulutuksia voi järjestää myös paikallisen nuorkauppakamarin toimesta, osasta koulutuksia on olemassa myös suomenkielinen versio. Koulutusten kouluttamiseen vaadittavan osaamisen löydät JCI:n Skills Develoment Policysta.

Lisätietoja koulutuksista löydät JCI:n verkkosivuilta (vaatii sisäänkirjautumisen). Lisätietoja JCI:n koulutuksista voit myös kysyä kansalliselta koulutuspäälliköltä tai aluekoulutuspäälliköltä.

JCI:N KANSAINVÄLISET KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

JCI ja sen kansalliset organisaatiot ja paikalliset nuorkauppakamarit järjestävät monenlaisia koulutuksia ja tapahtumia ympäri maailmaa ja ympäri vuoden. Osasta näistä tapahtumista löydät lisätietoa JCI:n verkkosivuilta. Facebookissa voi seurata esimerkiksi JCI Europen sivua ja ryhmää.

bottom of page