top of page

Nuorekas ja aktiivinen 

kehittymis- ja johtamiskoulutus-järjestö Mäntsälässä

Mäntsälä Juniorhandelskammare

Junior Chamber Mäntsälä

MÄNTSÄLÄN NUORKAUPPAKAMARI

JCI - lyhenteet

 

   Jäsenyhdistysten nimet ovat ns. erisnimiä, joten nuorkauppakamari kirjoitetaan   kapitaalikirjaimin. Rekisteröity yhdistys = ry (ilman pistettä).

   Esimerkiksi:
   Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK) – ruotsiksi Finlands Juniorhandelskamrar rf (FJHK)
   Suupohjan Nuorkauppakamari ry (Suupohjan Nkk) – jäsenyhdistys (NKK)

   Muussa tekstiyhteydessä kirjoitettaessa nuorkauppakamaritoiminnasta, kirjoitetaan sana ’nuorkauppakamari’ pienellä.

Koulutusten nimien oikeinkirjoitus

   PRES-Akatemia
   Johtajuusakatemia
   Strategia!
   Start
   Hallitusakatemia
   JCI Presenter
   JCI Trainer
   JCI Designer
   JCI Admin
   JCI Discover
   JCI Head Trainer

Virkojen lyhenteet ja oikeinkirjoitus

   Virat lyhennetään kapitaalikirjaimin, koska ne on lyhennetty yksittäisten sanojen alkukirjaimista.    Poikkeuksena paikallistasolla PRES, SECY ja TREAS, jotka myös kirjoitetaan kapitaalikirjaimin.

Paikalliset virat ja termit

   LOM  Local Organisation Member  Paikallisjärjestö
   PRES  President - Puheenjohtaja
   IPP  Immediate Past President - Edellinen puheenjohtaja
   COM  Community - Yhteiskuntalohko/projektit
   IND  Individual - Yksilölohko, koulutus
   LOM  Local Organisation Member - Yhdistyslohko, tapahtumat
   INT  International - Kansainvälisten asioiden lohko
   IPRO  International Public Relation Officer - Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
   SECY  Secretary - Sihteeri
   TREAS  Treasurer - Rahastonhoitaja
   LIO  Local Information Officer - Tiedottaja
   BUS  Business - Liikesuhdetoiminta
   LMM  Local Marketing Manager - Paikallinen markkinoija
   MC  Master of Ceremonies - Klubimestari

Alueelliset virat ja termit

   VP  Vice President  Aluejohtaja
   RIO  Regional Information Officer  Alueviestintäpäällikkö
   RC  Regional Coordinator  Aluekoordinaattori
   RS  Regional Secretary  Aluesihteeri
   RMM  Regional Marketing Manager  Aluemyyntipäällikkö
   R-BUS   Regional Business Manager  Aluemarkkinointipäällikkö
   R-LOM  Regional Organisation Manager  Aluetapahtumapäällikkö

Kansalliset virat ja termit

   NOM  National Organisation Member - Kansallinen keskusjärjestö
   NP    National President - Kansallinen puheenjohtaja
   NPP  National Past President - Edellinen kansallinen puheenjohtaja
   NDP  National Deputy President - Varapuheenjohtaja
   EVP  Executive Vice President - Kehitysjohtaja
   CD  Communications Director - Viestintäjohtaja
   TD  Training Director - Koulutusjohtaja
   CFO  National Treasurer - Talousjohtaja
   VP  Vice President - Aluejohtaja
   CEA  Chief Executive Assistant - Johdon assistentti
   GLC  General Legal Concealer - Lainopillinen neuvonantaja
   NPL  National Project Leader - Kansallinen projektipäällikkö
   ND  National Director - Kansallinen päällikkö
   NIO  National Information Officer - Tiedottaja
   NMM  National Marketing Manager - Markkinointipäällikkö
   ND IT  National Information Technology - Tietohallintopäällikkö
   MD  Managing Director - Toiminnanjohtaja

Kansainväliset virat ja termit

   WP   JCI President - Maailmanpresidentti
   JCI  Junior Chamber International - Nuorkauppakamarien kattojärjestö
   EC  European Conference - Eurooppa kokous
   WC  World Congress - Maailmankokous
   COC  Conference Organizing Committee - Kokousjärjestäjä

Muuta

   JC   jäsenyhdistyksen jäsen
   PJ-kokous  Puheenjohtajakokous
   KL   Keskusliitto

bottom of page